HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE

>WSPARCIE PODCZAS CAŁEGO PROJEKTU
dostępnienie przestrzeni biurowych w ramach Inkubatorów według indywidualnych ustaleń,
lipiec 2020 - grudzień 2021
wsparcie doradcze Opiekuna inkubatora według indywidualnych ustaleń,
lipiec 2020 - grudzień 2021
Indywidualne konsultacje z ekspertami
ds. Dostępności, Osób Niepełnosprawnych oraz starszych
ds. Projektowania i wzornictwa
ds. Innowacji Społecznych
ds. Nowoczesnych Technologii
według indywidualnych ustaleń,
lipiec 2020 - grudzień 2021
WSPARCIE NA ETAPIE NABORU WSTĘPNYCH POMYSŁÓW
Spotkania informacyjne ONLINE,
Poniedziałek 14 września, godz. 18.00
Poniedziałek 21 września, godz. 16.00
środa 9.09.2020, od godziny 11:00
wtorek 22 września 2020 od godziny 16
czwartek, 25.03.2021, od godz. 14.00
piątek, 26.03.2021, od godz. 10.00
piątek, 26.03.2021, od godz. 15.00
środa, 07.04.2021, od godz. 15.00
środa 31.03.2021, od godz. 17.00
środa 7.04.2021, od godz. 17.00
poniedziałek 12.04.2021, od 16:00
środa 14.04.2021, od 16:00
Warsztaty inspiracji ONLINE
Innowacje społeczne – czym są i jak je wdrażać. Teoria i praktyka
19 października i 16 listopada 2020
12 i 31 maja 2021

Projektowanie usług dla osób starszych w kontekście innowacji społecznych
26 października i 26 listopada 2020
13 i 20 maja 2021

Nowe technologie w innowacjach społecznych
27 października i 24 listopada 2020
11 i 28 maja 2021

Innowacje społeczne dla osób z niepełnosprawnością:
- komunikacja i informacja 15 października 2020, 19 maja 2021
- przestrzeń publiczna 21 października 2020, 18 maja 2021
- przestrzeń cyfrowa 3 listopada 2020, 17 maja 2021

Kreowanie pomysłów na innowacje społeczne
17 listopada 2020, 27 maja 2021
WSPARCIE NA ETAPIE ROZWIJANIA POMYSŁÓW
Warsztaty Dostępności ONLINE grudzień 2020
Cieszyn, ul. Zamkowa 3b 20 czerwiec 2021
Warsztaty Design Thinking ONLINE grudzień 2021
Cieszyn, ul. Zamkowa 3b 19-20czerwiec 2021
Wizyta studyjna w przedsiębiorstwie społecznym ONLINE 7 styczeń 2021
Cieszyn, Wałowa 4 19 czerwiec 2021
WSPARCIE NA ETAPIE OPRACOWANIA I TESTOWANIA INNOWAJCI
Udzielenie grantu na testowanie innowacji zgodnie z podpisanymi umowami
Warsztaty tematyczne 20 sierpień 2021
10 i 24 wrzesień 2021
15 październik 2021
EWALUACJA I WYBÓR INNOWACJI Z NAJWIĘKSZYM POTENCJAŁEM DO WDROŻENIA
Upowszechnianie wybranych innowacji społecznych oraz podjęcie działań w zakresie włączenia ich do polityki i praktyki
Organizacja Misji gospodarczych – wsparcie biznesowe.
Wsparcie techniczne – opracowanie identyfikacji wizualnej innowacji społecznej
Wsparcie promocyjne – prezentacja w ramach wystaw organizowanych przez Zamek Cieszyn
Wsparcie marketingowe – przygotowanie filmu promującego innowacje społeczną
Logo