HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE

>WSPARCIE PODCZAS CAŁEGO PROJEKTU
dostępnienie przestrzeni biurowych w ramach Inkubatorów według indywidualnych ustaleń,
lipiec 2020 - wrzesień 2022
wsparcie doradcze Opiekuna inkubatora według indywidualnych ustaleń,
lipiec 2020 - wrzesień 2022
Indywidualne konsultacje z ekspertami
‣ ds. Dostępności, Osób Niepełnosprawnych oraz starszych
‣ ds. Projektowania i wzornictwa
‣ ds. Innowacji Społecznych
‣ ds. Nowoczesnych Technologii
według indywidualnych ustaleń,
lipiec 2020 - wrzesień 2022
WSPARCIE NA ETAPIE NABORU WSTĘPNYCH POMYSŁÓW
Spotkania informacyjne ONLINE,
Poniedziałek 14 września, godz. 18.00
Poniedziałek 21 września, godz. 16.00
środa 9.09.2020, od godziny 11:00
wtorek 22 września 2020 od godziny 16
czwartek, 25.03.2021, od godz. 14.00
piątek, 26.03.2021, od godz. 10.00
piątek, 26.03.2021, od godz. 15.00
środa, 07.04.2021, od godz. 15.00
środa 31.03.2021, od godz. 17.00
środa 7.04.2021, od godz. 17.00
poniedziałek 12.04.2021, od 16:00
środa 14.04.2021, od 16:00
Warsztaty inspiracji ONLINE
• Innowacje społeczne – czym są i jak je wdrażać. Teoria i praktyka
     ‣ 19 października i 16 listopada 2020
     ‣ 12 i 31 maja 2021

•Projektowanie usług dla osób starszych w kontekście innowacji społecznych
     ‣ 26 października i 26 listopada 2020
     ‣ 13 i 20 maja 2021

• Nowe technologie w innowacjach społecznych
     ‣ 27 października i 24 listopada 2020
     ‣ 11 i 28 maja 2021

• Innowacje społeczne dla osób z niepełnosprawnością:
     ‣ komunikacja i informacja 15 października 2020, 19 maja 2021
     ‣ przestrzeń publiczna 21 października 2020, 18 maja 2021
     ‣ przestrzeń cyfrowa 3 listopada 2020, 17 maja 2021

• Kreowanie pomysłów na innowacje społeczne
     ‣ 17 listopada 2020, 27 maja 2021
WSPARCIE NA ETAPIE ROZWIJANIA POMYSŁÓW
Warsztaty Dostępności • ONLINE 22 grudnia 2020
•Cieszyn, ul. Zamkowa 3b 20 czerwca 2021
Warsztaty Design Thinking • ONLINE 16, 17 i 18 grudnia 2021
•Cieszyn, ul. Zamkowa 3b 19-20 czerwca 2021
Wizyta studyjna w przedsiębiorstwie społecznym • ONLINE 7 stycznia 2021
•Cieszyn, Wałowa 4 19 czerwiec 2021
WSPARCIE NA ETAPIE OPRACOWANIA I TESTOWANIA INNOWACJI
Udzielenie grantu na testowanie innowacji zgodnie z podpisanymi umowami
Warsztaty tematyczne ONLINE
• Promocja innowacji społecznych:
     ‣ 11.01.22, godz. 16.00-20.00
• Finansowanie oraz pozyskiwanie inwestorów na rozwój innowacji społecznych
     ‣ 25.01.2022, godz.16.00-20.00
• Warsztaty dotyczące aspektów prawnych oraz zarządzanie innowacjami społecznymi:
     ‣ 08.02.22, godz.10.00-14.00
     ‣ 10.03.22, godz. 16.00-20.00
• Budowanie partnerstwa na rzecz innowacji społecznych i angażowania szerokiego grona prosumentów:
     ‣ 22.02.22, godz. 10.00-14.00
     ‣ 24.03.22, godz.16.00-20.00
EWALUACJA I WYBÓR INNOWACJI Z NAJWIĘKSZYM POTENCJAŁEM DO WDROŻENIA
Upowszechnianie wybranych innowacji społecznych oraz podjęcie działań w zakresie włączenia ich do polityki i praktyki
Organizacja Misji gospodarczych – wsparcie biznesowe.
Wsparcie techniczne – opracowanie identyfikacji wizualnej innowacji społecznej
Wsparcie promocyjne – prezentacja w ramach wystaw organizowanych przez Zamek Cieszyn
Wsparcie marketingowe – przygotowanie filmu promującego innowacje społeczną
Logo