Poniżej prezentujemy listę rankingową kompletnych pomysłów na innowację społeczną w ramach drugiej rundy naboru po ocenie merytorycznej i obronach.

DRUGI NABÓR, POMYSŁY KOMPLETNE – WYNIKI OBRON.pdf

Do etapu opracowania i testowania zostało wybrane 20 najwyżej ocenionych pomysłów, które uzyskały minimum 60% ze 100 punktów możliwych do uzyskania łącznie za ocenę merytoryczną oraz obronę.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie! Ze wszystkimi innowatorami będziemy pozostawać w kontakcie.


Logo