1. Podręcznik procedur realizacji Projektu grantowego Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania (AKTUALNY) - pobierz

2. Podręcznik procedur realizacji projektu grantowego Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania (obowiązujące do 8.04.2022) - pobierz

3. Podręcznik procedur realizacji projektu grantowego Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania (obowiązujące do 31.08.2020) - pobierz

4. Załącznik nr 1 Formularz wstępnego pomysłu na innowacje społeczne w projekcie dla osób fizycznych i grup nieformalnych. - pobierz

5. Załącznik nr 2 Formularz wstępnego pomysłu na innowacje społeczne w projekcie „Polska dostępna – dostępność do zaprojektowania” dla osób prawnych. - pobierz

6. Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej – wstępnego pomysłu na innowacje społeczne. - pobierz

7. Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej – wstępnego pomysłu na innowacje społeczne. - pobierz

8. Załącznik nr 5 Deklaracja bezstronności, niezależności i poufności Członka Komisji Oceny Innowacji/Eksperta. - pobierz

9. Załącznik nr 6 Formularz kompletnego pomysłu na innowacje społeczne. - pobierz

10. Załącznik nr 7 Karta oceny formalnej – kompletnego pomysłu na innowacje społeczną. - pobierz

11. Załącznik nr 8 Karta oceny merytorycznej i obrony kompletnego pomysłu na innowacje. - pobierz

12. Załącznik nr 9 Formularz specyfikacji innowacji w projekcie dla osób fizycznych i grup nieformalnych - pobierz

13. Załącznik nr 10 Formularz specyfikacji innowacji w projekcie dla osób prawnych. - pobierz

14. Załącznik nr 11 Umowa o powierzenie grantu. - pobierz

15. Załącznik nr 1 do Umowy Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę o powierzenie grantu. - pobierz

16. Załącznik nr 2 do Umowy Wzór weksla i deklaracji wekslowej. - pobierz

17. Załącznik nr 3 do Umowy Oświadczenie o wydatkowaniu grantu zgodnie z przeznaczeniem. - pobierz

18. Załącznik nr 4 do Umowy Oświadczenie Uczestnika Projektu Grantowego. - pobierz

19. Załącznik nr 5 do Umowy Oświadczenie o podatku od towarów i usług. - pobierz

20. Załącznik nr 6 do Umowy Protokół odbioru efektów częściowych/końcowych. - pobierz

21. Załącznik nr 7 do Umowy Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania. - pobierz

22. - pobierz

Logo