Poniżej lista rankingowa kompletnych pomysłów na innowację społeczną w ramach trzeciej rundy naboru po ocenie merytorycznej:

NABÓR DODATKOWY, POMYSŁY KOMPLETNE – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ.pdf

Do obrony pomysłów na innowacje przed Komisją Oceny Innowacji zostają skierowane pomysły, które uzyskały minimum 60% punktów, to jest 36 punktów z 60 możliwych do zdobycia. Zgodnie z przekazaną wcześniej informacją, obrony pomysłów odbędą się w dniach 11 i 12 lipca 2022.


Logo