Poniżej lista rankingowa kompletnych pomysłów na innowację społeczną w ramach pierwszej rundy naboru po ocenie merytorycznej:

PIERWSZY NABÓR, POMYSŁY KOMPLETNE – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ.pdf

Do obrony pomysłów na innowacje przed Komisją Oceny Innowacji zostają skierowane pomysły, które uzyskały minimum 60% punktów, to jest 36 punktów z 60 możliwych do zdobycia. Informacja o terminie obrony pomysłu na innowację społeczną przed KOI zostanie przekazana drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany w formularzu kompletnego pomysłu na innowację społeczną oraz przekazana przez Opiekuna Innowacji drogą telefoniczną.


Logo