Zanim zgłosicie swoje pomysły na innowacje społeczne do naszego programu, gorąco zachęcamy do opowiedzenia o nich naszym ekspertom. Dlaczego warto? Doświadczenia z pierwszej tury pokazują, że podpowiedzi ekspertów pomogły Innowatorom dopracować ich pomysły i lepiej przygotować zgłoszenia.

Proponujemy więc, by skorzystać z indywidualnych konsultacji z naszymi ekspertami od nowych technologii, innowacji społecznych, dostępności oraz myślenia projektowego (design thinking). Wystarczy odezwać się do opiekunów jednego z naszych Inkubatorów Innowacji w Cieszynie, Katowicach, Kielcach, Olsztynie lub Warszawie: https://dobreinnowacje.pl/kontakt A ci umówią was na rozmowę z ekspertem w dogodnym terminie i formie, np. konsultacji telefonicznej lub spotkania online.

Naszymi ekspertami są:

Konrad Rokoszewski, ekspert ds. innowacji społecznych, konrad.rokoszewski@wp.pl

Ekspert ds. innowacji społecznych, dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, ponad 20 letnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków UE lub środków rządowych / samorządowych, w tym projektów z dziedziny rozwoju innowacji społecznych (m.in. jako ekspert ds. innowacji społecznych w projekcie Akcja Inkubacja), zasobów ludzkich, przedsiębiorczości, inicjatyw lokalnych, partycypacji lokalnej, budżetu partycypacyjnego, samorządności uczniowskiej w szkołach średnich, innowacji edukacyjnych w szkolnictwie, rozwoju lokalnego, zarządzania zmianami, innowacyjności przedsiębiorstw, współpracy międzynarodowej, dialogu społecznego, wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcia dla osób pracujących z osobami z niepełnosprawnościami, wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, partnerstwa lokalnego na rynku pracy i innych. Łącznie zrealizował ponad 45 projektów, w których pełnił funkcje koordynacyjne, eksperckie, trenerskie lub konsultacyjne. Od ponad 15 lat pełni funkcje eksperckie w licznych instytucjach odpowiedzialnych za wydatkowanie środków rządowych i unijnych, dokonując oceny projektów lub przygotowując ekspertyzy i ewaluacje. Na przestrzeni aktywności zawodowej w tym zakresie ocenił około 2 tys. projektów głównie z Programów: Komisji Europejskiej (Erasmus +) w sektorze Młodzież Akcja 1,2 i 3, Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norweskiego Mechanizm Finansowego, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (Fundusz dla Organizacji Pozarządowych), Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL, POKL, POWER, RPO), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIR, m.in. GameIn, Go to Brand, POPW), Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO), Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Programu GOSPOSTRATEG i innych. W początkowych latach członkostwa Polski w UE aktywnie wdrażał Europejski Fundusz Społeczny pełniąc funkcje akredytowanego trenera i regionalnego animatora EFS w Krajowym Ośrodku Szkoleniowych EFS przy PARP, szkoląc i pomagając we wsparciu projektowym dla ponad 2,5 tysięcy beneficjentów z woj. łódzkiego. Obecnie adiunkt w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach oraz Wyższej Szkole Informatyki Stosowej i Zarządzania w Warszawie afiliowanej przy PAN. Wcześniej współpracował jako wykładowca adiunkt z 8 innymi uczelniami wyższymi, w tym przez wiele lat z Państwową Wyższą Szkołą Filmowa, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi. Aktywnie współpracuje lub współpracował w realizacji szeregu projektów w roli coacha, mentora, konsultanta, doradcy, eksperta i facylitatora, również z partnerami zagranicznymi z Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Litwy, Czech, Słowacji, Danii, Szwecji, Austrii, Ukrainy, w ramach wspólnych przedsięwzięć oraz organizacji wizyt studyjnych i programów edukacyjnych. Wiceprezes dwóch organizacji pozarządowych, autor ponad 70 publikacji naukowych i praktycznych ( projektowanie i zarządzanie innowacjami społeczneymi, HRM, CX, UX, local development, project management, zarządzanie NGO i inne). Posiada ukończonych szereg szkoleń, kursów i treningów zawodowych. Zainteresowania: ekonomia behawioralna, teoria perspektywy, psychologia zachowań konsumenckich, kulturowe uwarunkowania zachowań konsumenckich i zarządzania ludźmi, globalizacja, CSR, rozwój lokalny i regionalny, Human Resource, przywództwo w organizacji, lean startup, modele i projektowanie innowacji, socjologia, psychologia społeczna, polityka, historia gospodarcza, UX, Design Thinking, badania jakościowe, psychologia zarządzania, sprawiedliwy handel, polityka gospodarcza.

Ewa Gołębiowska, ekspertka ds. dostępności, osób niepełnosprawnych oraz starszych

Współinicjatorka i dyrektorka Zamku Cieszyn od 2005 roku, pierwszego regionalnego ośrodka w Polsce promującego dizajn wśród firm oraz w sektorze publicznym. Aktywnie uczestniczy w wielu europejskich sieciach współpracy, w tym EIDD Design for All – organizacji działającej na rzecz poprawy jakości życia poprzez wdrażanie zasady projektowania dla wszystkich, której przewodniczyła w latach 2013-2017. Jako dyrektorka Zamku Cieszyn koordynowała takie projekty jak: Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa, Design Silesia (w części realizowanej przez Zamek), Akademia Tradycyjnego Rzemiosła, Dizajn w Przestrzeni Publicznej oraz Dizajn u źródeł. Współpracowała z Fundacją Być Razem przy projekcie opartym na wspólnych działaniach projektantów z osobami wykluczonymi społecznie, była ambasadorką marki Well Done. Jest ekspertem PARP w obszarze wzornictwa. Autorka licznych artykułów, moderatorka warsztatów i dyskusji na temat projektowania uniwersalnego i roli projektantów w życiu społecznym.

Lubomira Trojan, ekspertka ds. myślenia projektowego

Wicedyrektorka Zamku Cieszyn, etnolog i antropolog kultury. Zajmuje się promocją dizajnu jako narzędzia zmiany firm, regionów, instytucji samorządowych, łączy projektantów i przedsiębiorców. Specjalizuje się w procesach mających na celu łączenie dizajnu z tradycją, a także projektowaniu usług i projektowaniu społecznym. Ekspert PARP w obszarze wzornictwa. Koordynatorka projektu usługi dla centrum seniorów Nowolipie, realizowanego na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Koordynatorka grupy: Sztuka ludowa i rzemiosło w ramach projektu Creative Cities Unesco. Prowadzi warsztaty i zajęcia z zakresu projektowania usług i myślenia projektowego (design thinking).

Łukasz Klimek, ekspert ds. nowych technologii
Piotr Piątek, ekspert ds. nowych technologii


Logo