Zapraszamy Innowatorów z pierwszego naboru do udziału w cyklu warsztatów tematycznych, odbywających się online. Będzie to okazja do poszerzenia wiedzy z danego obszaru, ale też możliwość skonsultowania swojego przypadku.

Warsztat dotyczący promocji innowacji społecznych
do wyboru dwa terminy:

 • 3.12.21, godz. 10.00-14.00
 • 11.01.2022, godz. 16.00-20.00
  Na warsztatach prowadzonych przez Małgorzatę Waszczyk-Cocińską uczestnicy będą opracowywać dla swoich produktów i usług: mapę klientów, kanwę propozycji wartości, profil klienta oraz strategię promocji opartą na mindmappingu.
  Do zajęć będą potrzebne:
  • kartki papieru, w tym jedna formatu A4, gładka
  • kredki, zakreślacze lub mazaki, koniecznie kolorowe


  Zgłoszenia do: 2.12.2021 do godz. 15.00
  na adres: cieszyn@dobreinnowacje.pl
  W zgłoszeniu prosimy podać tytuł warsztatu i termin.
  Link do spotkania prześlemy w dniu poprzedzającym warsztaty.

Warsztat dotyczący finansowania oraz pozyskiwania inwestorów na rozwój innowacji społecznych do wyboru terminy:

 • 17.12.2021 godz. 10.00-14.00
 • 25.01.2022, godz. 16.00-20.00
  Warsztaty poprowadzi Marcin Kibitlewski w formie prezentacji połączonej z dyskusją.


W pierwszej części będzie mowa o zasadach finansowania projektów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS); Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS); Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG); Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC); Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW); Programy regionalne.


Druga część będzie poświęcona zasadom kwalifikowalności wydatków, a szczególności takim zagadnieniom jak: zasady kwalifikowalności, koszty niekwalifikowane, rodzaje płatności, trwałość operacji, promocja i rozpoznawalność oraz korekty finansowe.
Zgłoszenia do: 14.12.2021 do godz. 15.00
na adres: cieszyn@dobreinnowacje.pl
W zgłoszeniu prosimy podać tytuł warsztatu i termin.
Link do spotkania prześlemy w dniu poprzedzającym warsztaty.Planowane kolejne warsztaty

Warsztat dotyczący aspektów prawnych oraz zarządzania innowacjami społecznymi
do wyboru terminy:

 • 8.02.2022, godz.10.00-14.00
 • 10.03.2022, godz. 16.00-20.00

Warsztat dotyczący budowania partnerstwa na rzecz innowacji społecznych i angażowania szerokiego grona prosumentów
do wyboru terminy:

 • 22.02.2022, godz. 10.00-14.00
 • 24.03.2022, godz. 16.00-20.00

Logo