Poniżej prezentujemy listę rankingową kompletnych pomysłów na innowację społeczną w ramach rundy dodatkowej naboru po ocenie merytorycznej i obronach.

NABÓR DODATKOWY – WYNIKI OBRON.pdf

Do etapu opracowania i testowania zostały wybrane najwyżej ocenione pomysły, które uzyskały minimum 60% ze 100 punktów możliwych do uzyskania łącznie za ocenę merytoryczną oraz obronę. Gratulujemy! Kolejny etap to opracowanie specyfikacji innowacji, która stanowić będzie załącznik do umowy grantowej. Czas - do 1 sierpnia.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie! Ze wszystkimi innowatorami będziemy pozostawać w kontakcie.


Logo