Innowator: Wioletta Matusiak

Innowacja “Balance Place - strefa ciszy w każdej szkole” jest odpowiedzią na niedostosowanie przestrzeni szkolnych do potrzeb osób w spektrum autyzmu. Strefy ciszy mają na celu zadbanie o równe szanse edukacyjne wszystkich uczniów - stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której dzieci wrażliwe sensorycznie znajdą ciszę i ukojenie, a tym samym zyskają poczucie własnej wartości i samodzielności. Miejsce to pozwoli im nie tylko radzić sobie z atakami paniki i wyprowadzeniem z równowagi, ale również realizować swój potencjał poznawczy. W ramach projektu powstał poradnik dla nauczycieli wraz ze scenariuszem trzech lekcji wychowawczych poruszających tematy empatii, potrzeb, lęku i praw człowieka oraz wzorami trzech filcowych Balance Places w kształcie kaptura, dyni i fasoli do samodzielnego uszycia.

Logo