Innowator: Bogdan Kosak, Modelarnia Ceramiczna KOSAK

Zespół: Bogna Bartosz, Urszula Szwed, Karolina Hołdys, Dorota Karpeta, Anna Kmita, Beata Kosak, Marta Reszkiewicz, Rafał Soliński, Alicja Woźnikowska

Współpraca: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Przewodnik stanowi uniwersalne narzędzie dla każdego, kto chce poznać pełną gamę walorów terapeutycznych gliny. W szczególności jest przeznaczony dla podmiotów planujących włączyć ceramikę w obszar swojej działalności rewalidacyjnej – ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób odpowiedzialnych za organizację pracy zespołowej w pracowni. Zawarte w nim rozwiązania uwzględniają potrzeby osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a także należących do innych grup wykluczonych. Stworzenie odpowiedniego środowiska warsztatowego będzie służyć celom rehabilitacyjnym oraz aktywizującym uczestników, a ponadto może wspierać budżet danej jednostki dzięki udostępnieniu wytwarzanych przedmiotów odbiorcom na zasadach komercyjnych.

Na bazie doświadczeń warsztatowych powstał przewodnik wspierający budowanie zespołu oraz wspólne przygotowanie do pracy w warsztacie ceramicznym. Przewodnik jest narzędziem dla każdego, a w szczególności dla osób i organizacji planujących włączyć ceramikę w obszar swojej działalności jako element rewalidacji.

Przykładowe elementy przewodnika

Oddciskanie

Ćwiczymy tworzenie kompozycji i wykonanie reliefu wgłębnego

Na gipsowej płycie układamy sznurek, tworząc dowolne wzory. Na tak przygotowanej kompozycji kładziemy gruby urywek lub mały płat gliny i mocno przyciskamy dłonią. Po odwróceniu gliny, ostrożnie odciągając sznurek do góry, odsłaniamy relief wklęsły

Walory terapeutyczne:

usprawnianie ruchów celowych, usprawnianie motoryki małej, stymulowanie zmysłów, niwelowanie napięć mięśniowych, wzmacnianie czucia głębokiego, pobudzanie receptorów dotykowych, wyciszenie, praca nad cierpliwością, poprawa spostrzegawczości.

Zlepianie

Badamy plastyczność i kleistość gliny.

Z gliny wykonujemy dwie niewielkie kule, następnie trzymając je w dłoniach zderzamy lub mocno ze sobą ściskamy. Po sklejeniu próbujemy rozdzielić wcześniej złączone kule. Obserwujemy jak zachowuje się glina po połączeniu kul, czy powstała jedna kula trudna do rozdzielenia. Sprawdzamy moc klejenia poprzez rozciąganie.

Walory terapeutyczne:

poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, usprawnianie ruchów celowych, usprawnianie motoryki małej, niwelowanie napięć mięśniowych, wzmacnianie czucia głębokiego, usprawnienie korelacji oko-ręka, poprawa spostrzegawczości, poprawa dokładności ruchów.

Urywek

Ćwiczymy porcjowanie gliny Urywamy palcami niewielkie kawałki o dowolnym kształcie, z większej porcji gliny.

Walory terapeutyczne:

usprawnianie motoryki małej, pobudzanie receptorów dotykowych, usprawnienie korelacji oko-ręka, poprawa chwytu.

Logo