Access City Award to nagroda, którą Komisja Europejska przyznaje co roku miastom, które ciężko pracują nad poprawą dostępności. Miasto jest dostępne, jeżeli wszyscy ludzie mogą bez problemu w nim mieszkać i korzystać ze wszystkich rzeczy i usług.

O dostępnym mieście mówimy, jeżeli wszyscy ludzie mogą łatwo:

  • dostać się do autobusu lub metra, aby pojechać do pracy,
  • kupić bilet w biletomacie,
  • chodzić po ulicach i wchodzić do budynków publicznych,
  • otrzymać zrozumiałe informacje.

To ważne dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Często różne rzeczy nie są dla nich dostępne. Jeżeli nie są one dostępne, osoby te nie mogą być częścią społeczności tak jak wszyscy inni ludzie. Osoby te są wyłączone. Na przykład, jeżeli autobusy nie mają ramp, osoby na wózkach nie mogą pojechać nimi do pracy.

Miastem, które zdobyło nagrodę Access City Award w 2019 r., jest Breda, miasto w Holandii.

„Życie bez barier” Wszystkie autobusy i przystanki autobusowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępność obejmuje informacje cyfrowe oraz aplikacje na smartfony oferujące nawigację, wejścia bez schodów i szkolenia uświadamiające dla kierowców autobusów z zakresu niepełnosprawności. Nowy dworzec kolejowy, jeden z największych w Holandii, jest w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Oferowane są również przystosowane dla niepełnosprawnych minibusy i elektryczne wózki inwalidzkie, aby umożliwić poruszanie się po mieście. Duży projekt – „Życie bez barier” – kładzie nacisk na nie tylko na mieszkalnictwo i społeczności lokalne, lecz również na przystosowane otoczenie i transport. Osoby niepełnosprawne są zaangażowane na każdym etapie projektów i inicjatyw miejskich. Turystyka i rekreacja Organizacja „Breda dla wszystkich” ma na celu przekształcenie miasta w szereg miejsc oferujących dostęp do przystosowanej rekreacji. We współpracy z Urzędem Turystyki i miejskim zespołem ds. marketingu organizacja uruchomiła nową stronę internetową. Zawiera ona wiarygodne informacje na temat dostępu do turystyki, sportu, obiektów sztuki i wydarzeń.

„W Bredzie ludzie nie mówią o nas, lecz rozmawiają z nami o sprawach dotyczących włączenia społecznego”. Marcel Brans, ekspert ds. doświadczenia, Breda Gelijk!

Miasto Gdynia zdobyło trzecie miejsce z wyróżnieniem specjalnym za inicjatywy mające na celu włączenie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Gdynia położyła nacisk na poprawę dostępności we wszystkich obszarach życia, w tym dostępności placów zabaw, plaż i przystani, a także sportów i obiektów kultury. Miasto Gdynia zdobyło trzecie miejsce z wyróżnieniem specjalnym za inicjatywy mające na celu włączenie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas wydarzeń sportowych dostępne są relacje audio dla niewidzących kibiców, natomiast teatr oferuje język migowy i infrastrukturę wspomagającą osoby z ubytkiem słuchu. Wybrane filmy w kompleksach kinowych są oferowane z audiodeskrypcją, natomiast wszystkie wydarzenia plenerowe i festiwale są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie środki transportu publicznego (autobusy i trolejbusy) są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, a na przystankach autobusowych umieszczono ścieżki naprowadzające i kolorowe elementy kontrastowe, a także dostęp dla wózków inwalidzkich. Zmodernizowano również dworzec kolejowy, tak aby spełniał standardy dostępności. Ponadto dostępna jest usługa transportu z miejsca do miejsca dla osób, które nie są w stanie korzystać z transportu publicznego.

Logo