MEMO to darmowa aplikacja dla seniorów do trenowania pamięci i zapobiegania demencji. Celem nadrzędnym przyświecającym twórcom aplikacji serii aplikacji MEMO było wsparcie odpowiedniej pracy umysłu, zapobieganie demencji i przeciwdziałanie spadkom funkcji poznawczych mózgu. Za realizację projektu odpowiada Laboratorium EE we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, miastem Gdynia i Uniwersytetem SWPS.

Warto zauważyć, że projekt MEMO to nie tylko aplikacje – za ich realizacją stoi duży projekt badawczo-rozwojowy: przebadane zostały potrzeby oraz przeprowadzono rozległą analizę zachowań seniorów i związanych z nimi wyzwań stojących przed projektantami aplikacji. Każdy etap prototypowania konsultowano i na bieżąco badano z seniorami, aby były one jak najbardziej dla nich zrozumiałe i by chcieli z nich korzystać. Równolegle projektowana grafika aplikacji również była poddawana analizie przez jej finalnych użytkowników. Aplikacje MEMO przeszły dodatkowo 3 miesięczne testy prowadzone przez badaczy z Uniwersytetu SWPS, których zadaniem było zmierzenie wpływu, jaki programy te mają na kondycje poznawcze użytkowników. Dodatkowo sprawdzano je także pod kątem sposobów jego używania w różnych kontekstach - przez osoby mieszkające samodzielnie, w relacji dziadkowie-wnuczki, a także podczas zajęć grupowych. Dzięki temu możliwe było wychwycenie wszelkich usterek, ale także barier lub przeszkód, które mogłyby potencjalnie zniechęcać seniorów do korzystania z urządzenia.

Wszystkie te badania udowodniły, że korzystanie z MEMO pomaga osobom starszym oswoić się z nowymi technologiami (i przez to pośrednio zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu i kulturalnemu), ale także stymulować ich pamięć. Pamięci jako takiej nie da się naprawić, ale można robić wiele, by jak najdłużej utrzymywać ją w dobrej kondycji. Służą temu trzy aplikacje MEMO, które oprócz nadrzędnego celu: ćwiczenia kondycji umysłowej, pomagają również nawiązywać i utrzymywać relacje międzypokoleniowe.

epale.ec.europa.eu

Logo