Wayfindr to innowacja umożliwiacjąca osobom niedowidzącym samodzielne podróżowanie dzięki wykorzystaniu technologii audionawigacji we wnętrzach. Jest to pierwszy na świecie standard dostępności dla audionawigacji zatwierdzony przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union). Dzięki niemu możliwe jest zaprojektowanie aplikacji do audionawigacji w taki sposób, aby były użyteczne dla osób z dysfunkcjami wzroku. Nawigacja audio pozwala osobom niedowidzącym podróżować w sposób spontaniczny i niezależny, zapewniając im informacje niezbędne do poruszania się w skomplikowanych wnętrzach, takich jak lotniska, dworce kolejowe i centra handlowe. Standard jest darmowo udostępniany twórcom aplikacji, co daje nadzieję na powstanie szerokiej gamy aplikacji do audionawigacji, z których korzystać będą mogły osoby z dysfunkcjami wzroku. Co najważniejsze, standard gwarantuje również analogiczny sposób obsługi różnych programów, co da osobom niedowidzącym łatwość korzystania z audionawigacji wszędzie tam, gdzie jest dostępna.

Źródło zdjęcia: facebook.com/wayfindr

Logo